بازاریابی سبز | 6 نمونه برای امتحان در سال 2022

شستشوی سبز زمانی است که یک شرکت ادعا می کند محصولاتش سازگار با محیط زیست هستند در حالی که در واقع هیچ تاثیر مثبتی بر محیط زیست ندارند.

به طور مشابه، حتی اگر محصولی سازگار با محیط زیست ایجاد کرده باشید، تلاش‌های شما برای محیط‌زیست نمی‌تواند در اینجا متوقف شود. شما باید اطمینان حاصل کنید که فرآیند تولید تأثیر مخربی بر سیاره زمین نیز نخواهد داشت.منبع

دیدن مزایای بازاریابی سبز و قرار دادن برند خود به عنوان دوستدار محیط زیست آسان است، اما اگر به اقدامات و محصولات سازگار با محیط زیست متعهد نیستید، حتی به ادعای خلاف آن فکر نکنید.

مشاوره از کارشناسان

نکته برتر! فراموش نکنید که باید اطمینان حاصل کنید که هر مرحله از فرآیند تا حد امکان سازگار با محیط زیست است. مردم نمی خواهند یک محصول پایدار را فقط برای اینکه بسته بندی شده در مواد غیر قابل بازیافت به دستشان برسد سفارش دهند!

اگر گرفتار سبزشویی شوید، تأثیر زیادی بر شهرت برند خود خواهید داشت.

کلید این است که شفاف باشد. لازم نیست شما کامل باشید، اما با نشان دادن گام‌هایی که برای بهبود شیوه‌ها و محصولات خود برمی‌دارید، مشتریان قدردانی می‌کنند که شما بهترین تلاش خود را می‌کنید.