بازاریابی سبز | 6 نمونه برای امتحان در سال 2022

اگر گرفتار سبزشویی شوید، تأثیر زیادی بر شهرت برند خود خواهید داشت.

مشاوره از کارشناسان

نکته برتر! فراموش نکنید که باید اطمینان حاصل کنید که هر مرحله از فرآیند تا حد امکان سازگار با محیط زیست است. مردم نمی خواهند یک محصول پایدار را فقط برای اینکه بسته بندی شده در مواد غیر قابل بازیافت به دستشان برسد سفارش دهند!

به طور مشابه، حتی اگر محصولی سازگار با محیط زیست ایجاد کرده باشید، تلاش‌های شما برای محیط‌زیست نمی‌تواند در اینجا متوقف شود. شما باید اطمینان حاصل کنید که فرآیند تولید تأثیر مخربی بر سیاره زمین نیز نخواهد داشت.

دیدن مزایای بازاریابی سبز و قرار دادن برند خود به عنوان دوستدار محیط زیست آسان است، اما اگر به اقدامات و محصولات سازگار با محیط زیست متعهد نیستید، حتی به ادعای خلاف آن فکر نکنید.

کلید این است که شفاف باشد. لازم نیست شما کامل باشید، اما با نشان دادن گام‌هایی که برای بهبود شیوه‌ها و محصولات خود برمی‌دارید، مشتریان قدردانی می‌کنند که شما بهترین تلاش خود را می‌کنید.

شستشوی سبز زمانی است که یک شرکت ادعا می کند محصولاتش سازگار با محیط زیست هستند در حالی که در واقع هیچ تاثیر مثبتی بر محیط زیست ندارند.منبع