بازاریابی محتوای تجارت الکترونیک | 10 استراتژی برای سال 2023

با راهنمایی آن، دقیقاً می‌دانید که چه نوع محتوایی را باید پست کنید – و چند بار. همانطور که می بینید، این پست های کوتاه وبلاگ و رسانه های اجتماعی است که باید به بهترین نحو از آنها نگهداری کنید. با خیال راحت کتاب ها را در پشت سر بگذارید!

هرم بازاریابی محتوا یک چارچوب محبوب است که می تواند به تجارت الکترونیک شما کمک کند تا تلاش های بازاریابی شما را در انواع مختلف محتوا هماهنگ کند.

گرافیک هرم بازاریابی محتوا که نشان می دهد چه زمانی و چه نوع محتوایی تولید شودمنبع