بایوس زیبایی برای اینستاگرام | 10 ایده زیستی برای سال 2022

نمادها محبوب هستند زیرا آنها در تمام زبان ها کار می کنند. همه ما می دانیم که صورت یا قلب به چه معناست! هک های تجاریbio از نمادهای مالی استفاده می کند که به سرعت قابل شناسایی هستند، به این معنی که خواننده نیازی به دانستن زبان مادری ندارد.

اگر تمام کلمات موجود در بیو را پوشانده باشید، باز هم می‌دانید که آنها در مورد پول، رشد، آموزش، پاسخ به سؤالات و ایده‌ها هستند.

آسمان برای انواع نمادها محدودیت دارد – نمادهای تصویری، نمادهای ارز، براکت ها، ستاره ها و موارد دیگر. درست مانند فونت‌ها، می‌توانید از برنامه‌ها یا کارگردان‌های نماد استفاده کنید تا آنها را به راحتی به بیو خود اضافه کنید.

مثال بیو اینستاگرام زیبایی هک کسب و کار
Business Hacks از نمادها برای برجسته کردن کسب و کار استفاده می کند.

منبع