دستورالعمل برند | 12 بهترین مثال برای سال 2023

دستورالعمل های برند YouTube
برای دسترسی به دستورالعمل‌های کامل برند YouTube، کاربران باید فرم درخواست برند را ارسال کنند.

سادگی این دستورالعمل های برند آنها را به نمونه خوبی برای کسانی تبدیل می کند که به دنبال پوشش حداقلی هستند.منبع

یوتیوب به دستورالعمل های برند خود به عنوان “منابع برند” اشاره می کند و می توانید از طریق وب سایت اصلی YouTube به آنها دسترسی داشته باشید.

شامل چهار عنصر نام تجاری، دستورالعمل ها هستند مختصر و ساده. دستورالعمل‌های برند YouTube بر این حوزه‌ها تمرکز دارند: نشان‌واره‌ها، نمادها، رنگ‌ها و بایدها و نبایدها.

حتی اگر یوتیوب برند بزرگی است، دستورالعمل‌های برند آن از ساده‌ترین دستورالعمل‌های موجود است. کوتاه و شیرین، دستورالعمل ها بر نحوه استفاده از آرم ها و طرح های رنگی تمرکز دارند.

اگر درخواست دقیق یا خاصی دارید، باید درخواست استفاده را به YouTube ارسال کنید.