فروشندگان Square می توانند اندروید بدون تماس را بپذیرند

ما برای این ویژگی هیجان‌زده‌ایم، زیرا این کار باعث می‌شود تا مشتریان در حال حرکت روی اقلام ضربه بزنند و پرداخت کنند. اگر کسب و کار شما به صورت حضوری، خانه به خانه می فروشد، یا اگر خدمات شما در خانه مشتریان اعمال می شود – این راه حل روند را برای شما و مشتریانتان روان می کند.منبع

فروشندگان می توانند با دستگاه اندرویدی خود تجارت حضوری انجام دهند. اکنون می توانید برنامه هایی مانند Square Appointments، Square Point of Sale، Square for Restaurants یا Square Invoices را در اندروید باز کنید و وارد فروش شوید. سپس مشتریان می توانند بدهی خود را ببینند و کارت بدون تماس یا کیف پول دیجیتال خود را به تلفن ضربه بزنند. شما می توانید متوجه شوید که آیا دستگاه شما است سازگار با اندروید بدون تماس اینجا