مثال های استراتژی بازاریابی ایمیلی | 13 روشی که باید امتحان کنید 2023

تقسیم بندی لیست ایمیل خود به سادگی به معنای تقسیم مشترکین خود به گروه های کوچکتر بر اساس عوامل خاصی است، مانند جمعیت شناسی مانند سن و جغرافیا، رفتار خرید و علایق شخصی.

اطلاعات بیشترمنبع

بخش‌بندی به شما کمک می‌کند پیام‌های خود را متناسب با نیازها و علایق خاص هر گروه تنظیم کنید، که منجر به نرخ باز کردن و کلیک بهتر و همچنین تبدیل‌ها می‌شود.

به عنوان مثال، یک برند لباس ممکن است فهرست خود را بر اساس جغرافیا تقسیم کند، جایی که مشتریان سیاتل آن پیشنهاداتی را دریافت می کنند که شامل موارد بیشتری برای آب و هوای بارانی است در حالی که مشتریان ساکن در اسکاتسدیل، آریزونا لباس های هوای آفتابی و ژاکت های سبک وزن برای تهویه مطبوع دریافت می کنند.