نحوه انتخاب نام دامنه – پنج مرحله حیاتی

این پست در مورد نحوه ایده پردازی نیست، بلکه در مورد نحوه مرتب سازی گزینه های خود برای ایجاد بهترین تصمیم گیری از احتمالاتی که کشف می کنید.

وقتی صحبت از برندسازی می شود، یک نام خوب و یک لوگوی زیبا ضروری است. اما آنلاین، یک نام دامنه عالی مانند مکان فروشگاهی عالی در خیابان اصلی است. می تواند موفقیت شما را ایجاد کند یا شکست دهد. وقت بگذارید و گزینه های خود را با دقت بسنجید. دامنه مناسب برای فروشگاه شما وجود دارد!

برای سفارشی کردن فروشگاه خود به بازار افزونه ها مراجعه کنیدمنبع

هنگامی که اولین مجموعه ایده های خود را دارید، می توانید در دسترس بودن دامنه را جستجو کنید. اگر قبلاً نام تجاری دارید، می توانید با این مرحله شروع کنید تا ببینید آیا در دسترس است یا خیر.