12 کهن الگوی برند: راهنما و نمونه

بهترین راه برای تعیین کهن الگوی برند شما این است که با مخاطبان خود صحبت کنید. تجزیه و تحلیل مخاطبان را انجام دهید تا درک کنید که برند شما چه احساسی را در مردم ایجاد می کند، مردم چگونه برند شما را درک می کنند و چگونه برند موجود شما بر تصمیمات خرید تأثیر می گذارد.

شما باید تعیین کنید که مشتریان بالقوه چگونه برند شما را درک می کنند و برند شما چه احساسی در آنها ایجاد می کند، و همچنین به این فکر کنید که شما چگونه هستید خواستن مخاطبان شما برای مشاهده برند شما.

باید به کل برند خود نگاهی بیندازید و چند سوال کلیدی از خود بپرسید:

  • ارزش های برند شما چیست؟
  • چه احساساتی را می خواهید در بینندگانتان برانگیزید؟
  • برند خود را چگونه توصیف می کنید؟

هنگامی که متوجه شدید که مخاطبان شما از برند شما به دنبال چه چیزی هستند، وقت آن است که به درون خود نگاه کنید.

پاسخ به این سوالات به شما کمک می کند تا تعیین کنید کهن الگوی برند برای برند شما مناسب است!منبع

برای کشف کهن الگوی برند شما، ابتدا باید مطمئن شوید که کسب و کارتان، اهدافتان و مهمتر از همه، مخاطبانتان را درک کرده اید.