9 استراتژی موثر برای موفقیت در کسب و کار

بعدا از ما تشکر کنید! (یا در نظرات… این هم خوب است.)منبع مثل زمانی است که در رستوران در حال خوردن غذا هستید و گارسون می آید تا بپرسد غذای شما چطور است. پیگیری، به عنوان یک مشتری، باعث می شود احساس ارزشمندی و توجه داشته باشیم. مانند کسب و کاری که ما از آن حمایت می کنیم ما – و نه فقط پول در کیف پول ما.

وقتی نوبت به دنبال کردن مشتری می‌رسد، بسیاری از کسب‌وکارها از آن دوری می‌کنند. آنها می ترسند که خیلی تهاجمی، بیش از حد مزاحم، بیش از حد بیگانه باشد. اما در واقعیت، پیگیری مشتری یکی از مهمترین چیزهایی است که کسب و کار شما می تواند داشته باشد – نه، باید – در حال انجام.

بنابراین پیگیری مشتریان خود – چه تماس، پیامک، ایمیل یا ارتباط با آنها در رسانه های اجتماعی – را در اولویت سال 2023 قرار دهید.